Mladi s invaliditetom

Informirajte se

1. Međunarodni programi mobilnosti

a. Za sve

Europske snage solidarnosti

Moguće je ostvariti europsko volontiranje u programu Europskih snaga solidarnosti. Ovaj program omogućuje mladima (od 18 do 30 godina) volontiranje ili rad na projektima organiziranim u njihovoj zemlji ili inozemstvu. Ovi projekti imaju za cilj pomoći određenom stanovništvu (prevencija prirodnih katastrofa, radovi na obnovi, pomoć u centrima za tražitelje azila ili socijalna pomoć itd.). Projekti traju od dva do dvanaest mjeseci u Europskoj uniji (https://europa.eu/youth/solidarity_en)

Dvije žene, jedna u kolicima, i muškarac koji posjećuju skladište.
Dvije žene, jedna u kolicima, i muškarac koji posjećuju skladište.

Međunarodni volonterski radni kampovi

Međunarodni radni kampovi volonterske su aktivnosti koje se provode u Europi i diljem svijeta. Misije u kojima sudjeluju volonteri uglavnom nadziru nevladine udruge ili lokalne organizacije. Projekti volonterske akcije su različiti i traju nekoliko tjedana.

Obično uključuje pomoć lokalnom stanovništvu u pogledu infrastrukture ili socijalnih usluga. Teoretski, svatko može sudjelovati, bez obzira na akademsku/obrazovnu pozadinu, ali je potrebna minimalna dob od 16/18 godina, ovisno o organizatoru.

Još nema informacija na EU razini o međunarodnim volonterskim kampovima, svaka zemlja ih organizira na svojoj razini. Da biste saznali više, možete kontaktirati referentnu instituciju/organizaciju u vašoj zemlji o međunarodnoj mobilnosti na sljedećoj karti (u izradi).

Jezični asistent

To znači prakticirati jezične vještine u stranoj zemlji. Cilj je predavatii jezik koji vi dovoljno dobro poznajete dok učite strani jezik i kulturu u stranoj zemlji. Ovaj program može biti vrlo zanimljiv ako želite postati učitelj ili želite unaprijediti svoje jezične vještine.

Još nema informacija na EU razini o jezičnim asistentima, svaka zemlja ih organizira na svojoj razini. Da biste saznali više, možete kontaktirati referentnu instituciju/organizaciju u vašoj zemlji o međunarodnoj mobilnosti na sljedećoj karti (u izradi).

Wwoofing

Koncept Wwoofing (World-Wide Opportunities on Organic Farms ») ekonomičan je, podržavajući i ekološki prihvatljiv. Sastoji se od sudjelovanja u različitim zadacima na organskoj farmi (vrt, povrtnjak, voćnjak, cvijeće, stočarstvo). Radno opterećenje je oko 25 sati tjedno, u zamjenu za to dobivate hranu, smještaj kod lokalne obitelj. Mreža trenutno uključuje više od 12.000 farmi u više od 60 zemalja. Morate imati najmanje 18 godina.

https://wwoof.net/

Workaway

Workaway je globalna mreža koja povezuje putnike s domaćinima kojima je potrebna pomoć u njihovim projektima ili aktivnostima. Domaćini mogu biti samci, obitelji ili grupe. Volonteri za rad primaju hranu i smještaj u zamjenu za njihovu pomoć. Ovo je dobar način da otkrijete kulturu i drugu zemlju dok razvijate svoje vještine i prilagodljivost. Pazite, morate platiti kako biste se povezali s domaćinima.

https://www.workaway.info

Au pair smještaj

Boravak au pair je kulturno i jezično putovanje koje ima za cilj učenje jezika i otkrivanje kulture. U zamjenu za vaš rad, dočekuje vas obitelj domaćina, kod kojih boravite. Vaš posao može biti čuvanje djece, ispomoć u kućanskim poslovima, kuhanje itd.

Uvjeti boravka unaprijed su definiraju s obitelji. Još nema informacija na EU razini o boravku au paira, već svaka zemlja organizira au pair boravak na svojoj razini. Da biste saznali više, možete kontaktirati referentnu instituciju/organizaciju u vašoj zemlji o međunarodnoj mobilnosti na sljedećoj karti (u izradi).

Dječje ruke slažu Lego kocke
Dječje ruke slažu Lego kocke

b. Putovanje radi studiranja Studenti

Studenti

Erasmus program omogućuje studentima putovanje u Europu na jedan semestar ili cijelu školsku godinu na visoko učilište. To vam omogućuje da usavršite strani jezik i otvorite se interkulturalnosti

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en

Naučnici stukovnih zanimanja

Naučnici stukovnih zanimanja Ako ste naučnik strukovnog zanimanja, program Erasmus omogućuje vam odlazak u zemlju unutar Europske unije kako biste se stručno osposobili. U tom slučaju mobilnost je pod nadzorom vaše škole i potvrđena je kao dio vašeg nastavnog plana i programa. Mobilnost može trajati između dva tjedna i dvanaest mjeseci.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-vocational-education-apprenticeships-and-recent-graduates_en

Stažiranja

Ako želite odraditi praksu u inozemstvu, sasvim je moguće otići s Erasmus + programom koji vam omogućuje stažiranje u tvrtki ili organizaciji unutar Europske unije. Stažiranje može trajati između dva i dvanaest mjeseci. Stažiranje mora biti dio vaše edukacije i bit će prepoznato kao dio vaše akademske karijere.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/trainees_en

Za srednjoškolce

Moguće je otputovati programom Erasmus + tijekom srednje škole. Doista, postoje programi razmjene učenika ili partnerstva između organizacija. Najčešće, ovakvu vrstu mobilnosti organiziraju učitelji stranih jezika ili ravnatelji škola. Stoga se morate raspitati kod njih.

Student u sveučilišnoj knjižnici

c. Nakon studija

Mladi radnici

Ako ste mladi radnik, stažiranje možete odraditi u inozemstvu pomoću programa Erasmus+. Ovaj će vam program omogućiti da obogatite svoje profesionalno iskustvo nakon studija. Stažiranje u inozemstvu omogućit će vam stjecanje jezičnih vještina, prilagodljivosti i znanja na europskom tržištu. Također možete i raditi u inozemstvo. Internetska stranica “EURES” pomaže vam pronaći radne mogućnosti u Europi.

https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/opp/page/main?lang=en&app=2.3.1p2-build-0

Mladi poduzetnici

Program “Erasmus za mlade honorarce je transnacionalni program razmjene koji mladima i budućim poduzetnicima nudi mogućnost učenja od stranih poduzetnika s iskustvom. Ovakav tip razmjene iskustava omogućuje novim poduzetnicima da steknu bitne vještine za pravilno upravljanje malim poduzećem iz iskustva starijih kolega.

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en

2. Europsko zakonodavstvo

Bez obzira na vrstu putovanja, važno je imati pri ruci različite tekstove koji se odnose na prepoznavanje i zaštitu osoba s invaliditetom.

Ne-diskriminacija i pravo na autonomiju:

Člankom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije donesenog 25. ožujka 1957. postavljaju se prvi temelji na odbacivanju svih diskriminacija u Uniji.

Člankom 26. Povelje Europske unije o temeljnim pravima priznaje se pravo osoba s invaliditetom da osiguraju svoju neovisnost, socijalnu i profesionalnu integraciju te sudjelovanje u životu zajednice.

Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, koju je potpisala Europska unija, priznaju se prava osoba s invaliditetom na slobodu kretanja (članak 18.), potiče se korištenje sve materijalne pomoći i potpore mobilnosti (članak 20.) dotičnih osoba u njihovoj autonomiji te se osobama s invaliditetom osigurava pristup općem tercijarnom obrazovanju, strukovnom osposobljavanju, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje, s prilagodbama prema potrebi (članak 24.5.).

Zakon o pravima osoba s invaliditetom

Mlada žena pred ekranima zračne luke
Mlada žena pred ekranima zračne luke

Zračni prijevozprijevozu Uredba o zračnom prijevozu ECKn ° 1107/2006 o pravima osoba sa smanjenom pokretljivošću tijekom zračnog prometa: njome se zračnim prijevoznicima predviđa zabrana odbijanja rezervacije ili ukrcaja putnika zbog njihova invaliditeta ili smanjene pokretljivosti. Njime se također jamči pružanje besplatne pomoći na svim platformama zračnih luka.

čamac Uredba o plovilu (EU) n ° 1177/2010 o pravima putnika koji putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima: njome se predviđa pravo na informacije i naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja. Od 2012. putnici s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću mogu zatražiti besplatnu pomoć, kako na lučkim terminalima tako i na brodovima, kao i financijsku naknadu u slučaju gubitka ili oštećenja opreme za kretanje.

Autobus Uredba o autobusnom prijevozu (EU) n ° 181/2011 o pravima putnika: ona svim publici, uključujući osobe s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, pruža pravo na informacije i naknadu u slučaju kašnjenja ili otkazivanja. Njome se uvode i obvezne besplatne usluge pomoći za poduzeća.

Vlak Uredba o vlaku (EU) n ° 1371/2007 o pravima putnika u željezničkom prometu: njome se za osobe s invaliditetom navodi da imaju nediskriminirajući pristup svim rezervacijama bez dodatnih troškova, informacijama o pristupačnosti željezničke usluge, besplatnoj pomoći na kolodvoru i u vlakovima koji podliježu rezervaciji 48 sati unaprijed i naknadi za opremu oštećenu tijekom putovanja.

3. Financijska pomoć za osobe s invaliditetom

Kako biste bolje pristupili svojoj mobilnosti, važno je osigurati da se vaše pogodnosti i prava u vašoj zemlji podrijetla održavaju za vašeg puta. Prije polaska obratite se svojoj nacionalnoj instituciji kako biste ih obavijestili o promjeni adrese.

Za dodatnu financijsku pomoć, kao potporu međunarodnoj mobilnosti, trebali biste se raspitati i u svojoj zemlji podrijetla. Također važno je ostati u kontaktu sa svojim veleposlanstvom.

U nekim slučajevima moguće je kontaktirati veleposlanstva odredišne zemlje. U nedostatku financijske potpore možda će moći pružiti informacije o administrativnim i praktičnim postupcima.

Osim nacionalne pomoći, može postojati dodatna regionalna pomoć ili ona iz vaše gradske vijećnice za međunarodnu mobilnost.

Možete se obratiti organizacijama za kontakt na karti (u izradi) kako biste od njih zatražili informacije o postojećoj financijskoj pomoći u njihovoj zemlji. Molimo, imajte na umu da financijska pomoć u odredišnim zemljama nije uvijek otvorena za strance.

Osoba koja drži novčanik
Osoba koja drži novčanik

Potpore za međunarodnu mobilnost

Kada provodite međunarodnu mobilnost s referentnom institucijom kao što je sveučilište ili škola, odjel za međunarodne odnose vaše ustanove podržava vas u svim fazama vaše mobilnosti i upravlja ugovorom o poučavanju ili ugovorom o stažiranju. Sveučilišni savjetnici za osobe s invaliditetom, vam mogu pružiti informacije o dodatnoj pomoći na koju imate pravo kao osoba s invaliditetom.

Za mlade studente s invaliditetom dostupna je dodatna potpora u okviru mobilnosti u okviru programa Erasmus+, a također se treba formulirati u vašoj matičnoj ustanovi . Zahtjev može pokriti procijenjene dodatne troškove (sva polja zajedno) i mora biti predmet popratnih dokumenata i mnogo iščekivanja.

Kad je riječ o financijskoj pomoći povezanoj s invaliditetom, postoje nacionalne, regionalne i lokalne potpore za međunarodnu mobilnost. Dodatne informacije zatražite od nadležnih tijela.